A Secret Weapon For תביעות קטנות תאונות רכב

בפסק הדין שלפניכם נמצאים נמצא אשר הזמין חופשה באמצעות חברת אופיר טורס. לאחר שהכל נסגר ואף קיבל התובע אישור יום למחרת

על כן, במקרה דנן, הואיל והרכב בו נסע הנפגע היה רשום על שמה של חברת יבוא ושיווק, ולא על שמה של חברת שירותי שדה, המעביד, זכאי התובע לשיפוי מאת הנתבעות.

.. ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי....".

דקות קריטיות אלו הם שחרצו את גורלו של העובר אשר נכנס למצוקה ובסופו של יום נולד תינוק בעל מום.

הטעם להלכה זו נעוץ במטרה העונשית שביסוד המאסר על תנאי, קרי: התנאי יופעל אם הנאשם חזר לסורו ועבר שוב את עבירת התנאי, כאשר למושג זה ניתנת פרשנות המבקשת לכלול בתוכו את אותו סוג התנהגות אשר המאסר המותנה התכוון לאסור ולהרתיע את העבריין מלחזור עליו (ראה פס"ד גוטמן לעיל).

אשר על כן זכאית התובעת לסכומים דלקמן: פיצוי התובעת בגין התאונה הראשונה:

הואיל, וגם עניין הבעלות בחברה עצמה לא הוכח כראוי ונמצא שנוי במחלוקת, על אחת כמה וכמה פוגם הדבר באפשרות לקבוע כי רכב שהועסק בשירות אותה חברה הוא בבעלותה הקניינית, ולא תאונת רכב בבעלות הבעלים הרשום במשרד הרישוי, וזאת בהתבסס על עדותו של אותו עזריאל גברא.

ת. ברכבים השתמשו לצורכי השירות של יחיעם שירותי שדה בע"מ והעובדים ביחיעם שירותי שדה בע"מ.

מפת אתר ליסינג כל הזכויות שמורות - אפטר יו בע”מ

נזיקין וביטוח • תאונות דרכים • תאונת אופנוע • פיצויים בתאונת דרכים • תאונת דריסה הולך רגל • מוות בתאונת דרכים • דיני תעבורה • רשלנות רפואית • תאונות עבודה • דיני ביטוח • ביטוח לאומי • תאונות ילדים • תאונות בשטח ציבורי • תאונות שונות • מוצרים פגומים • קרינה וחומרים מסוכנים • תקיפה • תקיפת כלב • לשון הרע • נזקי רכוש

תביעות קטנות - מטען כי בעל העסק הציב אותם בפניי עובדה מוגמרת

גם ד"ר מולד אישר בחקירתו כי ישנם ימים שבהם התובעת מושבתת. כשנשאל האם אדם שהוגדר כחולה בתסמונת פיברומיאלגיה מדובר בנכות תפקודית קשה השיב כך: "...דרגת חוסר התפקוד שלהם או הפגיעה בתפקוד היא מאוד סובייקטיבית וכאן נכנס המרכיב הנפשי במירכאות או שלא.

נטען כי למומחה הפוליגרף לא ניתן מעמד של מומחה מטעם ביהמ"ש

זריקת אבנים על רכב בכוונה למנוע את התחבורה בשבת אינה הופכת את הפגיעה לתאונת דרכים, כל עוד נגרם הנזק במישרין מין המעשה המכוון."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *